Shipping within EU

Rensa Brush Penseltvätt 1L. Rensa är ett rengöringsmedel med mild lukt för alla slags målningsverktyg. Löser effektivt upp torkad färg och håller penslar av naturborst mjuka. Färgproduktgrupp 019 enligt MaalausRYL 2012.

Rensa Brush används för att rengöra verktyg efter målning. Det kan användas för att rengöra penslar, roller, färgsprutor och övriga tillbehör som används vid målning. Rensa Brush är biologiskt nedbrytbar. Produkten uppfyller krav av OECD och Europaparlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004). 

Bruksanvisning: Rensa Brush är en färdig tvättlösning som inte späds ut. Doppa hela vertkyget i Rensa Brush -penseltvätt, skrapa bort färgen och skölj verktyget med vatten. Upprepa vid behov. Om färgen redan har torkat, borsta bort löst målarfärg och blöt verktyget i penseltvätt tills all färg är upplöst.

Skydd: Rensa Brush är effektivt men användarvänlig och biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten bör dock användas med försiktighet. Hudkontakt och inandning av sprutad produkt bör undvikas. Ögonen ska skyddas mot stänk.