Shipping within EU

Grundfärg lämplig som häftgrund på ytor av trä och inredningsskivor samt på icke-rostande metallytor: möbler, dörrar, fönsterbågar, skåp, lister, paneler, paneltak, ventilationskanaler, värmeelement och rörledningar.

Hållbar vattenburen helmatt alkydbaserad häftgrundfärg för träytor inomhus och utomhus, och på förzinkade, galvaniserade och tidigare målade metallytor inomhus. Ideala appliceringsegenskaper. Färgproduktgrupper 216 och 231 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI).

Lämplig som häftgrund inomhus på ytor av trä och inredningsskivor samt på icke-rostande metallytor: dörrar, fönsterbågar, skåp, lister, paneler, paneltak, ventilationskanaler, värmeelement och rörledningar. Inomhus lämpar sig FUTURA AQUA PRIMER också för grundmålning av puts- och spackelytor när krav på en speciellt beständigt och slätt målningsunderlag finns, t.ex. fönsterbänkar och -poster samt väggytor vid specialobjekt, såsom trappuppgångar. Utomhus lämpar sig FUTURA AQUA PRIMER för grundmålning av träytor såsom fönsterbågar, dörrar, balkongräcken, trädgårdsmöbler m.m. Produkten uppfyller krav av standarden om leksakers säkerhet EN 71-3:2013 + A3:2018 för gränsvärden av överföringen av grundämnen.

Ytans förbehandling:
Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med
RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet
avlägsnas. Gropar och övriga ojämnheter spacklas med SILORA A
snickerispackel.

Appliceringsmetod: Lackpensel, Mohairrulle, Planstrykare, Sprutning

Applicering: Rör om väl före användningen. Färgen appliceras i ett eller två skikt med
lackpensel, mohairrulle, planstrykare eller spruta. Vid målning av släta ytor, t.ex.
släta dörrar, kan rullmålningen efterslätas med planstrykare eller lackpensel.
Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,011 - 0,013". Appliceringsförhållanden Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska
luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa
luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur
över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens
nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter
appliceringen förkortar färgens torktid.

Förtunning: Produkten kan förtunnas vid behov 5 - 15 volym-% med vatten. Torktid +23°C / 50% RH

Torktid:
- dammtorr 1 h
- övermålningsbar 6 h
Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt. Rengöring Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart
efter användningen.