Versand innerhalb der EU

Lackfärg matchad efter IKEA's Idåsen Mörkgrön
Futura Aqua 40 är en vattenburen, halvblank lackfärg för fast och fristående inredning inomhus.
Produkten är lämplig för målning av grundmålade eller tidigare målade ytor som till exempel möbler, dörrar, fönsterbågar m m.
Vid målning av obehandlade ytor rekommenderas en grundfärg för optimal vidhäftning. Den här lackfärgen matchar Idåsen Mörkgrön, perfekt om du vill skapa snygga detaljer eller matcha andra möbler i denna trevliga kulör. Futura Aqua 40 är godkänd för målning av leksaker*, använd färgen för att skapa roliga detaljer och måla leksaker och möbler i barnrummet!
Kulören är scannad och blandad efter närmsta NCS kod. Som standard används närmsta möjliga glans i lackfärg för att efterlikna IKEAs fabriksmålade möbler.

*Produkten uppfyller krav av standarden om leksakers säkerhet EN 71-3:2013 + A3:2018 för gränsvärden av överföringen av grundämnen.

Fördelar med lackfärg Futura Aqua 40
- Vattenbaserad
- Godkänd för målning av leksaker
- Lätt att applicera
- En mängd olika användningsområden

Förslag på användningsområden
Använd lackfärg som matchar Idåsen mörkgrön för att matcha möbler och inredning med dina Ikeamöbler. Måla skåpserier, lister, trappräcken och mycket mer!
Varför inte måla möbler i barnrummet i samma härliga kulör? Bara fantasin sätter gränser!

Rekommenderade ytor
Grundmålade eller tidigare målade ytor av:
- Trä
- Metall

OBS! Kulörerna som ses på skärmen ska endast ses om en hänvisning då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning.
Tänk även på att kulörerna gulnar / förändras med tiden. Våra kulörer är matchade efter fabriksnya IKEA-produkter.

Bruksanvisning
Ytans förbehandling: Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Gropar och övriga ojämnheter spacklas med SILORA A
snickerispackel.
Grundmålning: Ytor av trä, träfiberskiva och inredningsskiva samt galvaniserade metallytor grundmålas med FUTURA AQUA PRIMER häftgrundfärg.
Appliceringsmetod: Lackpensel, Mohairrulle, Planstrykare eller Sprutning.
Applicering: Rör om väl före användningen. Färgen appliceras i ett eller två skikt med lackpensel, mohairrulle, planstrykare eller spruta. Vid målning av släta ytor, t.ex.
släta dörrar, kan rullmålningen efterslätas med planstrykare eller lackpensel. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,011 - 0,013".
Appliceringsförhållanden: Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa
luftfuktigheten under 80 %. Vid låg relativ luftfuktighet och/eller vid temperatur över +21°C torkar färgen snabbare. Luftens befuktning och/eller temperaturens
nedsänkning i arbetsutrymmet gör appliceringen lättare. Ventilering efter appliceringen förkortar färgens torktid.
Förtunning: Produkten kan förtunnas vid behov 5 - 15 volym-% med vatten.
Torktid +23°C / 50% RH
- dammtorr 1 h
- övermålningsbar 8 h
- genomtorr 2 - 3 dygn
Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt. Produkten uppnår sin slutliga hårdhet och tålighet under normala förhållanden
efter ca 1 månad.
Rengöring av redskap: Varmvatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.

Tekniska data
Certifikat, godkännande och klassificeringar: M1-klassificering, Nyckelflaggan (Finland)
Typiska användningsområden: Dörrar, Möbler, Fönster
Rekommenderade underlag: Metall, Trä
Glans: Halvblank
Storlek: 3-liter, 1-liter eller Lackstift 20 ml
Torrhalt: Ca 40 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC): EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Praktisk dryghet: 8 - 10 m²/l.
Förtunning: Vatten.
Densitet: Ca 1,3 g/ml
Lagring: Förvaras frostfritt